TRẤN THÀNH in THAILAND: trong nhóm bạn, thế nào cũng có 1 đứa bị đối xử như vậy!( 3/11/2017 )

TRẤN THÀNH in THAILAND: trong nhóm bạn, thế nào cũng có 1 đứa bị đối xử như vậy!( 3/11/2017 )

Video Hài hước 4-12-2017, 10:08

Trấn Thành đi lạc khi đi du lịch với Hariwon, BB Trần, Hải Triều tại Thailand (3/11/2017)nChào mừng bạn đến với Youtube