Bản cập nhật iOS 12.3.1 sửa lỗi iMessage và VoLTE

Bản cập nhật iOS 12.3.1 sửa lỗi iMessage và VoLTE

Tin tức ICT 27-05-2019, 11:40

Bản cập nhật cũng sửa luôn lỗi không hiển thị đường dẫn Report Junk (báo cáo rác) xuất hiện trong các chủ đề của những