Xem thêm ảnh chi tiết Toyota Innova 2.0X 2018 tại thị trường Malaysia

Xem thêm ảnh chi tiết Toyota Innova 2.0X 2018 tại thị trường Malaysia

Tin Ô tô 18-10-2017, 23:28

“Gia đình” Innova thế hệ mới vừa đón nhận thêm thành viên Toyota Innova 2.0X 2017 với giá bán từ 31.400 USD.