Động cơ Ford EcoBoost 1.0L giành giải thưởng “International Engine of the Year” 2019

Động cơ Ford EcoBoost 1.0L giành giải thưởng “International Engine of the Year” 2019

Tin Ô tô 2-06-2019, 21:10

Bình chọn xếp hạng 'International Engine + Powertrain of the Year' (IEPOTY). Trong đó, giải thưởng “International