Toàn bộ thông tin bạn nên biết về about:blank trên trình duyệt web

Toàn bộ thông tin bạn nên biết về about:blank trên trình duyệt web

Tin tức ICT 14-02-2020, 12:50

 Đây là một trang trống được tích hợp vào tất cả các trình duyệt. Phần “about” trên thanh địa chỉ cho trình duyệt biết