Rò Rỉ Thông Tin “Kikyo” Sẽ Xuất Hiện Trong Âm Dương Sư

Rò Rỉ Thông Tin “Kikyo” Sẽ Xuất Hiện Trong Âm Dương Sư

Thế giới Games 28-09-2018, 17:25

Mới đây, có một số hình ảnh của Kikyo trong bộ truyện Inuyasha xuất hiện trong Âm Dương Sư bị rò rỉ trên một số trang

[Âm Dương Sư] Điều Chỉnh Sức Mạnh Của Ngự Hồn

[Âm Dương Sư] Điều Chỉnh Sức Mạnh Của Ngự Hồn

Thế giới Games 28-09-2018, 14:35

Trong bản cập nhật ngày 26/09 của Âm Dương Sư thì hệ thống ngự hồn và quy tắc hiển thị thuật pháp được điều chỉnh nhằm

Âm Dương Sư Cập Nhật Ngày 26/09 | Chuỗi Sự Kiện Trung Thu

Âm Dương Sư Cập Nhật Ngày 26/09 | Chuỗi Sự Kiện Trung Thu

Thế giới Games 26-09-2018, 17:35

Trong thời gian sự kiện, khi các bạn triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế, tỷ lệ triệu hồi ra các Thức

Âm Dương Sư Cập Nhật Ngày 26/09 | Liên Kết Mononoke Đợt Cuối

Âm Dương Sư Cập Nhật Ngày 26/09 | Liên Kết Mononoke Đợt Cuối

Thế giới Games 26-09-2018, 15:45

Trong thời gian sự kiện, khi triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế hoặc vượt PB yêu khí Kusuriuri sẽ có