Dota 2: Cập nhật Dueling Fates 7.07 cập nhật lớn cải tiến toàn bộ hệ thống và trang bị

Dota 2: Cập nhật Dueling Fates 7.07 cập nhật lớn cải tiến toàn bộ hệ thống và trang bị

Thế giới Games 31-10-2017, 10:56

Bản cập nhật Dueling Fates 7.07 của Dota 2 với những cải tiến cực mới về hệ thống ranking, trang bị và chế độ chơi mới