“Vô lý”: Vừa có người phải tốn đến $0.04 để gửi một giao dịch Bitcoin 300 triệu USD!

“Vô lý”: Vừa có người phải tốn đến $0.04 để gửi một giao dịch Bitcoin 300 triệu USD!

Tiền điện tử 30-06-2018, 01:28

Những người trong giao dịch trên đã có thể chuyển đến gần 300 triệu USD chỉ trong vài phút thông quan Blockchain và chỉ