Đầu số 0167, 0188.2, 0186.5 - 0186.9 đổi từ SIM 11 số về 10 số

Đầu số 0167, 0188.2, 0186.5 - 0186.9 đổi từ SIM 11 số về 10 số

Tin tức ICT 24-09-2018, 00:25

Trong số 3 nhà mạng lớn, chỉ duy nhất Viettel diễn ra đợt chuyển đổi SIM 11 sốvào hôm nay. Tuy vậy, 0167 của Viettel là