Tuyến cáp quang ngầm dài 15.000km sắp được xây dựng

Tuyến cáp quang ngầm dài 15.000km sắp được xây dựng

Tin tức ICT 17-08-2017, 09:29

Tuyến cáp quang ngầm kéo dài 15.000km xuyên biển, nối liền hai thành phố Sydney và Auckland của Australia với thành phố