BMW Hàn Quốc vừa cấp tốc ra thông báo triệu hồi 106.000 xe diesel

BMW Hàn Quốc vừa cấp tốc ra thông báo triệu hồi 106.000 xe diesel

Tin Ô tô 8-08-2018, 11:56

'Trước các sự cố hỏa hoạn gần đây xảy ra trong nước, chúng tôi chân thành cáo lỗi vì đã gây ra tâm lý hoang mang và lo