Tháng 10 có hơn 21.000 xe con được bán ra, tăng rất mạnh so với tháng trước

Tháng 10 có hơn 21.000 xe con được bán ra, tăng rất mạnh so với tháng trước

Tin Ô tô 14-11-2018, 08:44

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số các loại xe bán ra trong tháng 10được