20.000 xe BMW sắp bị cấm lưu thông trên đường phố

20.000 xe BMW sắp bị cấm lưu thông trên đường phố

Tin Ô tô 14-08-2018, 17:38

Nhà sản xuất ô tô Đức đã xác định nguyên nhân gốc rễ là khiếm khuyết trong hệ thống tuần hoàn khí thải, trong khi chính