Hơn 24.000 xe ôtô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2018

Hơn 24.000 xe ôtô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2018

Xe cộ 30-09-2017, 06:16

Cục Đăng kiểm Việt Nam công khai danh sách xe cơ giới hết/sắp hết niên hạn sử dụng tại địa chỉ www.vr.org.vn để các chủ