Tháng 11 Việt Nam chi 200 triệu USD nhập 7.000 xe ô tô

Tháng 11 Việt Nam chi 200 triệu USD nhập 7.000 xe ô tô

Xe cộ 3-12-2017, 08:07

- Với những Nghị định mới của Chính phủ ban hành và giá xe năm 2018 của một số hãng vừa công bố, có thể thấy sẽ không