Cuộc chiến Huawei – Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại xuất khẩu 56 tỷ USD và ảnh hưởng đến 74,000 việc làm

Cuộc chiến Huawei – Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại xuất khẩu 56 tỷ USD và ảnh hưởng đến 74,000 việc làm

Tin tức ICT 24-06-2019, 21:50

Trong 6 tháng qua, hành động đối xử không công bằng của Mỹ đã làm ảnh hưởng nặng nề tới Huawei. Đặc biệt, việc thực thi