Những cột mốc mới mà Huracan và Aventador thiết lập khiến các hãng siêu xe khác

Những cột mốc mới mà Huracan và Aventador thiết lập khiến các hãng siêu xe khác "thèm khát"

Tin Ô tô 19-07-2018, 08:25

Vào tháng 10/2017, hãng siêu xe Lamborghini đã kỷ niệm chiếc Huracan thứ 9.000 và Aventador 7.000 được xuất xưởng. Đến