Từ 2026, taxi Hà Nội sẽ “mặc đồng phục”, chia vùng hoạt động

Từ 2026, taxi Hà Nội sẽ “mặc đồng phục”, chia vùng hoạt động

Cộng đồng mạng 21-11-2018, 12:50

Hà Nội dự kiến đưa ra lộ trình “mặc đồng phục” cho khoảng 20.000 xe taxi trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ năm 2026,