1.000 tỷ USD của Apple quy đổi ra iPhone X sẽ thế nào?

1.000 tỷ USD của Apple quy đổi ra iPhone X sẽ thế nào?

Công nghệ 4-08-2018, 19:10

Nếu một chiếc hộp thể tích 1 foot khối chứa được 325 chiếc iPhone X trị giá 1.000 USD thì người ta cần 1.157 containner