Bản đồ thế giới độ phân giải 80.000 tỷ điểm ảnh chụp từ vệ tinh

Bản đồ thế giới độ phân giải 80.000 tỷ điểm ảnh chụp từ vệ tinh

Điện thoại 5-09-2017, 08:53

Cận cảnh bản đồ thế giới độ phân giải 80.000 tỷ điểm ảnh được chụp từ nhiều vệ tinh khác nhau, có thể zoom tới từng con