Cần 300.000 tỷ đồng để sửa chữa các tuyến quốc lộ trong 10 năm tới

Cần 300.000 tỷ đồng để sửa chữa các tuyến quốc lộ trong 10 năm tới

Cộng đồng mạng 22-10-2018, 17:42

Báo cáo của của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho thấy, tính đến ngày 30-4-2018, hệ thống quốc lộ toàn quốc có