Cửa hàng Samsung ở Nhật Bản được trang trí bằng 1.000 smartphone Galaxy

Cửa hàng Samsung ở Nhật Bản được trang trí bằng 1.000 smartphone Galaxy

Tin tức ICT 21-03-2019, 08:50

Tòa nhà được thiết kế bởi nghệ sĩ Nhật Bản Tokyujin Yoshioka. Nhìn từ bên ngoài, những chiếc smartphone dường như đang