Apple TestFlight mở rộng hỗ trợ lên đến 10.000 người dùng thử nghiệm ứng dụng

Apple TestFlight mở rộng hỗ trợ lên đến 10.000 người dùng thử nghiệm ứng dụng

Tin tức ICT 1-08-2017, 19:06

TestFlight là công cụ của Apple được cung cấp cho các lập trình viên, nhằm hỗ trợ họ phân phối phần mềm của mình xuống