Trên dưới 2 triệu, đây là những điện thoại pin khủng 4.000 mAh - 5.000 mAh xài thoải mái cả ngày

Trên dưới 2 triệu, đây là những điện thoại pin khủng 4.000 mAh - 5.000 mAh xài thoải mái cả ngày

Điện thoại 23-07-2017, 10:40

Ngày nay, nhu cầu sử dụng điện thoại đang càng ngày càng tăng, để đáp ứng tốt những công việc như học tập, làm việc,