Một smartphone mới của Huawei với dung lượng pin 4.000 mAh sắp sửa trình làng

Một smartphone mới của Huawei với dung lượng pin 4.000 mAh sắp sửa trình làng

Điện thoại 16-07-2017, 14:00

Một thiết bị mới của Huawei gồm hai biến thể có mã hiệu H1711 và H1711z, vừa được chứng nhận bởi FCC (Ủy ban Truyền