Tàu thăm dò thu âm thanh từ vực sâu 11.000 mét dưới biển

Tàu thăm dò thu âm thanh từ vực sâu 11.000 mét dưới biển

Cộng đồng mạng 3-01-2018, 14:06

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Bách khoa Tây Bắc tại tỉnh Thiểm Tây tiến hành thí nghiệm âm thanh đầu tiên của Trung Quốc ở