Lenovo Z5 Pro sẽ có một thanh trượt cơ khí với độ bền hơn 300.000 lần

Lenovo Z5 Pro sẽ có một thanh trượt cơ khí với độ bền hơn 300.000 lần

Điện thoại 28-10-2018, 21:02

Các chi tiết khác xuất hiện trong poster này xác nhận Lenovo Z5 Pro có camera selfie kép và camera sau kép. Trong đó,