Đã có tổng cộng gần 6.000 lượt đăng ký đặt trước Realme 2 Series

Đã có tổng cộng gần 6.000 lượt đăng ký đặt trước Realme 2 Series

Điện thoại 22-10-2018, 19:07

Mặc dù mới ra mắt ít ngày mà Realme đã đạt tỉ lệ 58% người đặt hàng so với tỉ lệ người muốn mua hàng. Theo thống kê