Ngày về $7,000 không còn xa? Biểu đồ phân tích khẳng định Bitcoin đang tăng bền vững

Ngày về $7,000 không còn xa? Biểu đồ phân tích khẳng định Bitcoin đang tăng bền vững

Tiền điện tử 3-07-2018, 22:20

Việc xu hướng giá ngắn hạn giờ đây đã chuyển từ giảm sang tăng, như đã thể hiện qua cú tăng vượt mốc cản trở chiến lược

Biểu đồ phân tích giá khẳng định Bitcoin đang xây chắc động lực

Biểu đồ phân tích giá khẳng định Bitcoin đang xây chắc động lực

Tiền điện tử 3-07-2018, 08:01

Việc xu hướng giá ngắn hạn giờ đây đã chuyển từ giảm sang tăng, như đã thể hiện qua cú tăng vượt mốc cản trở chiến lược