Gần 10.000 khách hàng đặt “gạch” Redmi 5 Plus sau 3 ngày

Gần 10.000 khách hàng đặt “gạch” Redmi 5 Plus sau 3 ngày

Điện thoại 7-03-2018, 09:10

Tính đến thời điểm đăng bài, có gần 10.000 khách hàng đặt “gạch” mẫu điện thoại tràn viền Redmi 5 Plus sau 3 ngày mở