Tin nhanh -  10 phút, 15.000 kính HTC Vive được đặt mua

Tin nhanh - 10 phút, 15.000 kính HTC Vive được đặt mua

Công nghệ 3-03-2016, 00:58

Chiếc kính thực tế ảo của HTC rất đáng được chờ đợi, điều đó thể hiện ở số lượng đặt trước sản phẩm này khi HTC mở bán.