Gần 2.000 hộp nước hoa không rõ nguồn gốc trên xe khách

Gần 2.000 hộp nước hoa không rõ nguồn gốc trên xe khách

Tin Ô tô 24-11-2017, 06:53

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 1.794 hộp nước hoa các loại, do nước ngoài sản xuất.