Đã có hơn 400.000 đơn đặt trước cho Redmi Note 7 trong lần mở bán 2

Đã có hơn 400.000 đơn đặt trước cho Redmi Note 7 trong lần mở bán 2

Tin tức ICT 18-01-2019, 11:20

Trong lần mở bán đầu tiên vào ngày 15/1, Redmi Note 7 đã bán được hơn 100.000 chiếc trong hơn 8 phút. Còn trong lần mở