Xiaomi TV đã bán được 100,000 chiếc sau chưa đầy 14 phút

Xiaomi TV đã bán được 100,000 chiếc sau chưa đầy 14 phút

Thiết bị số 2-11-2019, 13:01

Gần đây, Xiaomi đã có một chương trình giảm giá lớn tại Trung Quốc và thương hiệu TV Xiaomi chỉ mất 13 phút 42 giây để