Bộ đôi Realme 5 Series đạt ngưỡng hơn 27.000 máy bán ra sau 10 ngày

Bộ đôi Realme 5 Series đạt ngưỡng hơn 27.000 máy bán ra sau 10 ngày

Điện thoại 14-10-2019, 14:31

Tổng số máy kích hoạt đến hết 13/10/2019 là 27,000 máy. Trong đó, riêng từ ngày 4 – 7/10, thống kê cho thấy trung bình