Piaggio Việt Nam triệu hồi hơn 3.000 xe Medley 125/150 ABS

Piaggio Việt Nam triệu hồi hơn 3.000 xe Medley 125/150 ABS

Tin Xe máy 13-11-2017, 20:17

Liên doanh xe máy này cũng cho biết thêm đây là chương trình triệu hồi nằm trong chính sách chung của tập đoàn Piaggio.