Chính Tether và Bitfinex đã xây nên cái đỉnh $20.000 của Bitcoin vào năm 2017

Chính Tether và Bitfinex đã xây nên cái đỉnh $20.000 của Bitcoin vào năm 2017

Tiền điện tử 13-06-2018, 23:08

Sự kiện giá Bitcoin tăng tới 20.000 USD trong tháng 12 năm ngoái được cho là có bàn tay của nhà phát hành Bitfinex và