Bitcoin sẽ giảm xuống vùng 4.000 USD trước khi tăng trở lại trên 10.000 USD vào năm 2019

Bitcoin sẽ giảm xuống vùng 4.000 USD trước khi tăng trở lại trên 10.000 USD vào năm 2019

Tiền điện tử 22-06-2018, 22:10

Gordon cho rằng BTC sẽ giảm xuống dưới vùng 5.000 USD, sau đó sẽ tăng trở lại mức 10.000 USD vào cuối năm. Khi được yêu