Nhà tiên tri Phillip Nunn: “Giá Bitcoin sẽ chạm ngưỡng 60.000 USD trong năm 2018”

Nhà tiên tri Phillip Nunn: “Giá Bitcoin sẽ chạm ngưỡng 60.000 USD trong năm 2018”

Tiền điện tử 18-06-2018, 03:17

Trò chuyện với tạp chí BusinessCloud tại sự kiện Tech Manchester của KPMG, Nunn vẫn tin về cuộc điện thoại hồi đầu