Cựu Goldman Sachs: “Giá bitcoin có thể đạt 15.000 USD ngay trong năm nay”

Cựu Goldman Sachs: “Giá bitcoin có thể đạt 15.000 USD ngay trong năm nay”

Tiền điện tử 15-07-2018, 17:08

Christopher Matta, cựu phó chủ tịch bộ phận quản lý đầu tư tại Goldman Sachs, vẫn giữ niềm tin mãnh liệt của mình đối