Rủi ro khi giá Bitcoin có thể quay đầu ngược trở lại, trước khi thăm vùng 8.000 USD một lần nữa.

Rủi ro khi giá Bitcoin có thể quay đầu ngược trở lại, trước khi thăm vùng 8.000 USD một lần nữa.

Tiền điện tử 18-07-2018, 21:30

Qua biểu đồ giá bitcoin hôm nay cho thấy, giá Bitcoin sau khi chạy dọc dưới 6.800 USD đã bất ngờ tăng trưởng mạnh lên