Đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian “đã phán chỉ có chuẩn” tự tin giá Bitcoin sẽ cán mốc 20.000 USD cuối năm 2018

Đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian “đã phán chỉ có chuẩn” tự tin giá Bitcoin sẽ cán mốc 20.000 USD cuối năm 2018

Tiền điện tử 26-07-2018, 22:15

Ohanian, hiện đang điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Initialized Capital, đã bảo vệ dự đoán giá Bitcoin của mình trong

Đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian tự tin giá Bitcoin sẽ cán mốc 20.000 USD cuối năm 2018

Đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian tự tin giá Bitcoin sẽ cán mốc 20.000 USD cuối năm 2018

Tiền điện tử 26-07-2018, 18:07

Ohanian, hiện đang điều hành công ty đầu tư mạo hiểm Initialized Capital, đã bảo vệ dự đoán giá Bitcoin của mình trong