Con đường quay lại vùng 7.000 USD của Bitcoin và những trở ngại trên con đường đó

Con đường quay lại vùng 7.000 USD của Bitcoin và những trở ngại trên con đường đó

Tiền điện tử 16-07-2018, 21:30

Vào thời điểm báo chí, tiền điện tử có giá trị nhất thế giới đang thay đổi ở mức 6.730 USD trên Bitfinex và có vẻ như