Nhiếp ảnh gia tự chế chiếc gậy tự sướng với chi phí 10.000 USD

Nhiếp ảnh gia tự chế chiếc gậy tự sướng với chi phí 10.000 USD

Thiết bị số 4-05-2018, 15:48

Nhiếp ảnh gia này có tên là Peter McKinnon. Bản thân anh ta đã thấy và sử dụng rất nhiều loại gậy tự sướng trong vòng