Binance: Hoàn tất trao thưởng 5,000,000 TRX cho người chiến thắng

Binance: Hoàn tất trao thưởng 5,000,000 TRX cho người chiến thắng

Tiền điện tử 15-07-2018, 15:23

Giải thưởng đặc biệt 2,000,000 TRX đã được trao cho nhà giao dịch hàng đầu. 10 tài khoản tiếp theo, mỗi tài khoản giành