Netflix mất 123.000 Subscribers tại Mỹ sau khi tăng giá dịch vụ

Netflix mất 123.000 Subscribers tại Mỹ sau khi tăng giá dịch vụ

Thương mại điện tử 22-07-2019, 15:30

Trong quý 2 của năm 2019, tổng cộng Netflix đã mất 123.000 Subscribers với số tiền là 60,1 triệu đô la. Số lượng người