Phát hiện ví Bitcoin sở hữu gần 94.000 BTC – “cá voi” giấu mặt?

Phát hiện ví Bitcoin sở hữu gần 94.000 BTC – “cá voi” giấu mặt?

Tiền điện tử 8-06-2018, 06:02

Ít nhất một cá nhân hoặc tổ chức ở Trung Quốc đã xăm chữ “HODL” vào trái tim khi trong ví Bitcoin của người đó đã sở