2,040 ứng dụng trên Google Play Store có hại theo nhiều cách khác nhau

2,040 ứng dụng trên Google Play Store có hại theo nhiều cách khác nhau

Tin tức ICT 25-06-2019, 08:50

Theo trang GSM Arena, nghiên cứu bao gồm khoảng 1 triệu ứng dụng trên Google Play và tìm thấy một lượng lớn trong số