Công nhân Samsung bị bắt vì lấy cắp hơn 8.000 điện thoại trong 2 năm

Công nhân Samsung bị bắt vì lấy cắp hơn 8.000 điện thoại trong 2 năm

Điện thoại 22-09-2017, 02:52

Công nhân Samsung có tên Lee đã bị bắt vì đã lấy cắp hơn 8.000 điện thoại từ Samsung trong khoảng thời gian 2 năm.