Hướng dẫn đăng ký dịch vụ 4G Viettel 1 ngày 10.000 đồng

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ 4G Viettel 1 ngày 10.000 đồng

Thủ thuật 23-10-2018, 12:23

Nhìn chung nhu cầu sử dụng gói cước data theo ngày luôn cao do phù hợp với việc sử dụng Internet ngắn hạn (khi đi du